Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca

Liên hệ

  • Chất liệu: Bột đá thường
  • Kích thước: 19in