DI LẶC BẠCH NGỌC

Liên hệ

Chất liệu: Bột đá

Kích thước: 16in

Mẫu thiết kế: Di Lặc vẽ gấm