Bàn thờ nhị cấp tứ linh

Liên hệ

Chất liệu: gỗ Muồng

Kích thước: 107×78

Mẫu thiết kế: Nhị cấp Tứ Linh