BÀN THỜ TÀI ĐỊA SEN ĐƠN

Liên hệ

Chất liệu: gỗ gõ đỏ

Kích thước: 40×60; 60×80

Mẫu thiết kế: sen đơn