BÀN THỜ TÀI ĐỊA RỒNG MÂY

Liên hệ

Chất liệu: gỗ gõ đỏ

Kích thước: 60×98

Mẫu thiết kế: Rồng Mây