KHÔNG GIAN THỜ PHẬT, BỒ TÁT

Liên hệ

Chuyên thiết kế không gian thờ, phòng thờ, nhà thờ tổ….v.v.. Cho các phật tử tín tâm và các gia đình hiếu đạo với ông bà tổ tiên. Bên cạnh đó “TUỆ TỰ TÂM” còn setup Tôn Tượng, Bài Vị, tranh ảnh và những văn hoá phẩm khác một cách hài hòa nhất về màu sắc và cách bố trí.