BÀN THỜ TÀI ĐỊA GỖ MUỒNG 48

Liên hệ

Chất liệu: Gỗ muồng thiết kế

Kích thước: 48cm

Kết cấu thoáng rộng, chắc chắn