Tượng Quan Âm Bồ Tát đẹp

Liên hệ

  • Kích thước: Cao 48cm, ngang 23cm, sâu 23cm.