TAM THÁNH SONG LIÊN 26IN

Liên hệ

Tôn Tượng : Tây Phương Bạch Y Song liên.
Kích Thước : 50cm.
Chất Liệu : Bột đá ngọc trắng.