ANAN CA DIẾP BỘT ĐÁ

Liên hệ

Diệu Tướng: Ngài Anan và Ngài Ca Diếp
Chất Liệu: Bột Đá vẽ gấm thủ công.
Kích Thước: 70cm
Xuất xứ: Trung Hoa.