Tượng Ông Thần Tiền

Liên hệ

  • Chất liệu: Bột đá cao cấp
  • Kích thước: 8in (cao 20cm); 10in (cao 25cm); 12in (cao 30cm)