BỔN SƯ NGUYÊN THỦY SEN

Liên hệ

Diệu Tướng : Bổn Sư Thích Ca.

Chất Liệu: Gốm Trắng.

Kích Thước : 40cm (16inch)
Xuất Xứ: Trung Quốc