Tượng Di Lặc ngồi

Liên hệ

  • Chất liệu: Bột đá thường
  • Kích thước: Cao 40cm, ngang 26cm, sâu 24cm