TAM THÁNH THIẾT VÀNG 24K

Liên hệ

Bộ Tượng: Tây Phương Tam Thánh.

Chất Liệu: Bột Đá thiết vàng 24K.
Kích Thước: 40cm
Xuất Xứ: Trung Hoa.
Theo miêu tả trong kinh sách, Cực lạc tịnh độ nằm ở phương Tây cách nơi đây 10 vạn ức cõi Phật. Đây là một nơi đầy ánh sáng rực rỡ do PHẬT A-Di-Đà phát ra. Thế giới này tràn ngập mùi hương thơm, đầy hoa trời (hoa Mạn-đà-la), nhạc trời và châu báu, không có già chết bệnh tật. Ở đó không có các đường ác mà chỉ có các bậc Bồ tát, cùng chúng Thanh Văn, Duyên Giác. Nguồn hạnh phúc lớn nhất là được nghe PHẬT A-Di-Đà giảng pháp, bên cạnh có hai vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí.