Bổn Sư sứ Bạch Định Thủ Ấn Ngồi 19in

Liên hệ

  • Chất liệu: SỨ BẠCH ĐỊNH
  • Kích thước: 20in
  • Xuất Sứ : Phúc Kiến
  • Giá: INBOX TƯ VẤN TRỰC TIẾP