Tượng Di Lặc vàng

Liên hệ

  • Chất liệu: Bột đá
  • Mẫu thiết kế: Di Lặc vàng