DI LẶC VẼ GẤM

Liên hệ

Chất liệu: Bột đá vẽ gấm thủ công

Kích thước: 16in

Mẫu thiết kế: Di Lặc vẽ gấm