Tượng Phật Dược Sư

Liên hệ

  • Chất liêu: Lưu ly cao cấp Dát vàng 24K
  • Kích thước: 22cm