Tượng Phật Di Lặc

Liên hệ

  • Kích thước: Cao 40cm, ngang 40cm, sâu 25cm