Đèn cầu nắp ô lưu ly

Liên hệ

  • Sản phẩm: Đèn cầu nắp ô lưu ly
  • Chất liệu: Lưu ly hợp kim
  • Kích thước: Size 10,12,14,16in