SEN ĐỒNG NHẬT 100cm

Liên hệ

Chất liệu: đồng Đài Loan cao cấp

Kích thước: 60cm