BÀN THỜ TÀI ĐỊA PHÚC LỘC THỌ

Liên hệ

Chất liệu: gỗ gõ đỏ

Kích thước: 48×68

Mẫu thiết kế: Phúc Lộc Thọ