Tượng ngài thánh tăng tài lộc xanh

Liên hệ

  • Chất liệu: Bột đá
  • Kích thước: 30/40/48 cm