Đèn cầu pha lê nắp ô

Liên hệ

  • Chất liệu: Pha lê chân hợp kim
  • Kích thước: Đa dạng kích thước