Lời dạy của thiền sư – Bậc đại thiền sư cao thượng PA AUK SAYADAW

Làm thế nào để thoát khỏi cái khổ của ốm đau? Làm thế nào để đương đầu với những bệnh tật? Xin Sayadaw vì lòng bi mẫn chỉ dẫn cho con. Dưới đây sẽ là lời dạy của thiền sư dành cho các Phật tử. 

Thế nào là bệnh hoạn?

Có lần vị Tỳ-kheo Radha đã hỏi Đức Phật: ‘Bạch Ngài, thế nào là bệnh hoạn?’ Đức Phật trả lời: ‘Năm uẩn là bệnh hoạn.’ Vì thế bao lâu còn năm uẩn, vẫn còn có bệnh hoạn. Chẳng hạn, khi một đại nào đó trong tứ đại trở nên thái quá, bệnh hoạn xảy ra. Sự không quân bình của tứ đại có thể là do nghiệp đời trước, có thể là do tâm. Có thể là do yếu tố lửa (thời tiết) hoặc vật thực. 

Trong số bốn nguyên nhân ấy, chúng ta có thể cố gắng thay đổi tâm, yếu tố lửa và vật thực cho tốt hơn. Nhưng nghiệp đời trước thì không thể. Bởi lẽ năm uẩn là bệnh hoạn, nên để thoát khỏi bệnh hoạn hành giả phải thoát khỏi năm uẩn. Để thoát khỏi năm uẩn, hành giả phải chuyên cần thực hành để đạt đến Niết-bàn (Nibbana). Trong Niết-bàn, không có năm uẩn, không có bệnh hoạn và khổ đau. Đây là lời dạy của thiền sư về thế nào là bệnh hoạn.

Làm cách nào để đương đầu với bệnh hoạn?

Ăn uống, thuốc men thích hợp

Để đương đầu với bệnh hoạn, điều đáng làm là hành giả phải ăn uống thích hợp, thuốc men thích hợp. Đồng thời là sống trong một môi trường yên tĩnh với những điều kiện thời tiết thích hợp.

Cố gắng tu tập cho tâm cao thượng

Cố gắng tu tập cũng là lời dạy của thiền sư mà Phật tử nên áp dụng trong cuộc sống. Một điều cũng rất quan trọng là hành giả phải cố gắng tu tập những tâm cao thượng và mạnh mẽ, adhicitta (tăng thượng tâm). Hay nói rõ hơn, hành giả cần phải tu tập những tâm thiền chỉ (samatha), thiền minh sát (vipassana), tâm Đạo và tâm Quả. Những tăng thượng tâm này giúp làm suy giảm hoặc loại trừ cái khổ của bệnh hoạn.

Chẳng hạn, Đức Phật của chúng ta bị chứng bệnh đau lưng rất nghiêm trọng mười tháng trước ngày Bát Niết-bàn (Parinibbāna) của ngài. Ngài đã hành rūpasattaka vipassanā hay bảy cách quán (minh sát) sắc. Đồng thời arūpasattaka vipassanā hay bảy cách quán (minh sát) vô sắc hay danh. Và rồi ngài nhập vào A-la-hán Thánh Quả Định (arahattaphalasamāpatti).

Do vì thiền minh sát (vipassana) của ngài rất mạnh và đầy năng lực. Nên A-la-hán Thánh Quả Định (arahattaphalasamāpatti) của ngài cũng rất mạnh và đầy năng lực. Xuất khỏi thiền chứng ấy, ngài thực hiện một quyết định: ‘Kể từ ngày hôm nay cho đến ngày Bát Niết-bàn (Parinibbāna). Mong cho thọ khổ này sẽ không khởi lên.’ Ngài phải hành theo cách này và thực hiện quyết định như vậy mỗi ngày để ngăn chứng bệnh ấy. Vì thế, để đương đầu với bệnh hoạn, hành giả cũng nên tu tập những tâm mạnh mẽ vốn cùng sanh với định, Minh-sát (Vipassana) trí, Thánh Đạo Trí và Thánh Quả Trí như vậy.

Trên đây là lời dạy của thiền sư, bậc đại thiền sư cao thượng PA AUK SAYADAW. Phật tử hãy nhớ những lời dạy này để thanh tịnh và có cuộc sống tốt đẹp hơn nhé! 

>> Truy cập Tuệ Tự Tâm – Nghệ Thuật Phật Giáo để biết thêm những điều tốt đẹp.

 Địa chỉ: 988 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
 Email: tuetutam678@gmail.com
 Thời gian làm việc: 08:00am- 21:00pm
 Chủ nhật: 08:00am- 19:00pm
 Hotline: 0931.41.60.69
 CSKH: 0938.28.6644
 Phản hồi: 0975.43.11.48 (anh Tâm)
 Bản đồ chỉ đường: https://bitly.com.vn/fl2qmv

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *