Tượng Phật Bổn Sư

Liên hệ

  • Chất liệu: Bột đá
  • Kích thước: Cao 48cm, ngang 25cm, sâu 25cm