Dĩa men sứ cao cấp đỏ

Liên hệ

  • Danh mục: Pháp cụ – Dĩa hoa quả
  • Tên sản phẩm: Dĩa sứ men cao cấp đỏ
  • Chất liệu: Men cao cấp