Cóc ngậm tiền hoa văn vàng

Liên hệ

  • Sản phẩm: Cóc ngậm tiền
  • Màu sắc: Vàng + Hoa văn chạm nổi
  • Chất liệu: Cao cấp