Lư lưu ly cao cấp

Liên hệ

  • Danh mục: Pháp cụ – Lư hương
  • Tên sản phẩm: Lư lưu ly cao cấp
  • Chất liệu: Lưu ly cao cấp + Đồng sơn tĩnh điện